اخذ ویزا Thailand
f
پایتخت Bangkok
زبان رسمی Thai
حکومت Kingdom
واحد پول bat
مذهب Buddhist
امید طول عمر 71
جمعیت 66, 720, 153 people
شهرهای مهم Bangkok, Nakhon Ratchas
مساحت 513, 115 square kilo
خط ساحلی 3219
مختصات جغرافیایی GMT (ساعت جهانی+۷)
روز استقلال 1238 solar
قاره Asia


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365