اخذ ویزا Italy
f
پایتخت rome
زبان رسمی Italian
حکومت Republic
واحد پول Euro
مذهب Christianity
امید طول عمر
جمعیت 59, 433, 744 people
شهرهای مهم Rome, Milan, Naples,
مساحت 301, 353 sq. Km
خط ساحلی 7600
مختصات جغرافیایی Italy in southern Eu
روز استقلال
قاره Europe


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365