اخذ ویزا European european
f
پایتخت Nicosia
زبان رسمی Greek / Turkish
حکومت Republic
واحد پول Euro
مذهب
امید طول عمر
جمعیت 1, 141, 166 people
شهرهای مهم Famagusta - Guernica -
مساحت 9, 251 sq. Km
خط ساحلی
مختصات جغرافیایی
روز استقلال 1960
قاره Europe


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365