اخذ ویزا France
f
پایتخت paris
زبان رسمی French
حکومت Semi-presidential co
واحد پول frank
مذهب Catholic Islam Judai
امید طول عمر 82
جمعیت
شهرهای مهم Paris, Marseille, Nice, Ken
مساحت
خط ساحلی
مختصات جغرافیایی
روز استقلال ۱۴ ژوئیه
قاره Europe


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365