اخذ ویزا Malaysia
f
پایتخت Kuala Lumpur
زبان رسمی To Malaysia
حکومت The royal constituti
واحد پول Ringet
مذهب Islam
امید طول عمر 75
جمعیت
شهرهای مهم Kuala Lumpur Penang Lankawi Johor Bahar Kutukainabaloo
مساحت
خط ساحلی ۴٬۶۷۵
مختصات جغرافیایی
روز استقلال ۳۱ اوت
قاره Asia


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365