اخذ ویزا Maldives
f
پایتخت Male
زبان رسمی Dhuhi language
حکومت Republic
واحد پول Roofia
مذهب
امید طول عمر 77.2
جمعیت 393, 253 people
شهرهای مهم
مساحت 298 sq. Km
خط ساحلی 644
مختصات جغرافیایی 3.20 ° North 73.22 °
روز استقلال
قاره Asia


اطلاعات مورد نیاز برای اخذ ویزا و نحوه ارسال مدارک :

اطلاعات تماس با مسئول مربوطه در شرکت :

01732350062
09113709365