هتل Nova Yerevan hotel
f
محل 10/5 Sayat-Nova Ave, Yerevan 0001
ستاره 4
قیمت تخت یک نفره
قیمت تخت دو نفره
کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال)
کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)
قاره آسیا
استان(ایالت) ایروان
کشور ارمنستان
شهر ایروان