هتل Radisson BLU Yerevan hotel
f
محل 2/2 Azatutyan Ave., Yerevan
ستاره 5
قیمت تخت یک نفره
قیمت تخت دو نفره
کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال)
کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)
قاره آسیا
استان(ایالت) ایروان
کشور ارمنستان
شهر ایروان