تکمیل فرم نظرسنجینحوه تماس شما با شرکت چگونه بوده است؟
آیا به راحتی با شماره های شرکت تماس گرفتید؟
نحوه پاسخگویی پرسنل بصورت تلفنی چگونه بوده است؟
آیا زمان زیادی جهت صحبت با فرد مورد نظرتان منتظر ماندید؟
درصورت گذاشتن پیغام بر روی پیغام گیر بعد از چه مدتی با شما تماس گرفته شد؟
از کدام خدمات شرکت استفاده میکنید؟

در صورتی که از خدمات تورهای شرکت استفاده میکنید به سوالات زیر پاسخ دهید :

نحوه برخورد و ثبت نام مسئولین مربوطه چگونه بوده است؟
اطلاع رسانی و پاسخگویی پرسنل آژانس چگونه بوده است؟
کیفیت وسایل ایاب و ذهاب در مقصد چگونه بوده است؟
نحوه استقبال در فرودگاه و ساماندهی شما چگونه بوده است؟
کیفیت هتل و سرویس دهی آن چگونه بوده است؟
برنامه ریزی و زمان بندی گشت ها چگونه بوده است؟
حس مسئولیت پذیری ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان اطلاعات تور لیدر نسبت به کشور مقصد چگونه بوده است؟
نحوه برخورد، برقراری ارتباط و میزان فن بیان مطالب توسط تور لیدر را چگونه ارزیابی می کنید؟

توضیحات: