آبشار ماهیان

روستای ماهیان ازجمله روستاهای ییلاقی وکوهستانی است که در 25 کیلومتری جنوب غربی شهرستان علی آباد کتول در دهنه محمد آباد کتول قرار دارد. در ابتدای روستا مدفن دو تن از امام زادگان بنام های سید یحیی و سید رضی می باشد.

روستای مایان با توجه به آثار باستانی یافت شده در آن که می توان به گور 3000 ساله اشاره نمود گوری قدیمی متعلق به سه هزار سال پیش در روستای کوهستانی ماهیان شهرستان علی آبادکتول دراستان گلستان کشف شده است.

در این گور 2 اسکلت از عصر آهن پیدا شد ه است. عصر آهن در دانش باستان شناسی دوره‌ای است که در آن بشر به گستردگی از آهن برای ساخت ابزار و جنگ‌افزار سود برد.

با این کشف باید به استقرارگاه های عصر آهن در مناطق ییلاقی البرز استان گلستان بیشتر توجه کنیم . این اکتشاف پس از 4 بار گمانه زنی در محوطه قبرستان تاریخی روستای ماهیان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ، انجام شده است .

روستای ماهیان ( محلی ها این روستا را مایان می خوانند ) در دهنه محمد آباد کتول شهرستان علی آباد کتول واقع شده است . دردهنه محمد آباد کتول 13 روستای کوهستانی و ییلاقی در رشته کوه البرز جا خوش کرده است . روستای کوهستانی ماهیان در 50 کیلومتری در شرق گرگان مرکز استان گلستان قرار دارد .

این روستا جزء معدود روستاههای کوهپایه ای باستانی در رشته کوه البرز ومنطقه کتول درشهرستان علی آبادکتول واستان همیشه سرسبزگلستان می باشد.

وجود خانه های روستایی قدیمی با نقش و نگارهای هنرمندانه، قبرستان کهن و باستانی، امامزادگان سید یحیی و سید رضی ؛ وجود درختان نادر از خصیصه های منحصر به فرد این روستا می باشد.مردم این روستا هم مانند دیگر روستاهای منطقه کتول دامداری ودامپروری وکشاورزی می باشد