آبشار اسپه او


زمان 1 روزه
رفت 1396/04/16
برگشت 1396/04/16
کشور ایران
حمل و نقل اتوبوس
هزینه 2,500تومان

خدمات

ماشین، بیمه، لیدر

قوانین

ساعت حرکت :6:30 صبح


هتل محل هتل ستاره قیمت هر نفر

توضیحات تور

وسایل مورد نیاز:

کفش مناسب

لباس اضافه

آب آشامیدنی 1.5

نان

قند و چای

وعده غذا

زمان این تور به اتمام رسیده است