آراپرواز
آبشار اسپه او
1 روزه
شماره تور:
رفت: 1396/04/16 ، برگشت : 1396/04/16


خدمات

ماشین، بیمه، لیدر

قوانین

ساعت حرکت :6:30 صبح


هتل محل هتل ستاره قیمت هر نفر

توضیحات تور

وسایل مورد نیاز:

کفش مناسب

لباس اضافه

آب آشامیدنی 1.5

نان

قند و چای

وعده غذا

درخواست رزرو تور